ES / CA / DE / EN / FR

serveis

combinacions d’idiomes:
alemany -> castellà, català
anglès -> castellà, català
francès -> castellà, català
català <-> castellà

serveis de traducció:
literatura infantil
llibres de cuina
contes populars
literatura de viatges
textos teatrals
documentació mèdica i científica
documentació tècnica

altres serveis lingüístics:
correccions d’estil
locucions
interpretació d’enllaç

the_title()